COMUNICADOS 3 Comunicados

Convocatòria de l'Assamblea General (24-03-2017)


L’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls Trotadors convoca a tots el socis a l’Assamblea General Ordinaria que es durà a terme el 28 d’abril del 2017 a la Sala Vip de Son Pardo a les 19:00 hores en primera convocatoria i a les 19:30 hores en segona convocatoria.
 
ORDRE DEL DIA:
 
  1. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
  2. Liquidació dels comptes anuals de l'exercici anterior.
  3. Pressuposts per a l'exercici 2017.
  4. Resum actuacions fetes al 2016 i actuacions a fer al 2017. 
  5. Actualització de la Normativa Complementaria de la raça del Cavall Trotador Espanyol. 
  6. Pregs i preguntes. 

INSPECCIÓ D'EGÜES COBERTES AL 2016 (10-01-2017)


El passat desembre, es van dur a terme les inspeccions d'egües cobertes dins el 2016.
L'objectiu de la revisió és la de comprovar que les egües verificades no haguessin tingut cap poltre nascut abans del termini declarat.
 
Consultar el resultat de la inspecció al document adjunt.

Informe inpecció 2016

Seguros Anuals Mapfre (16-01-2015)


Assegura el teu cavall per només 40€ anuals. Astrot i Mapfre ofereixen a tots els associats aquesta pòlissa de responsabilitat civil per a cavalls.
 
Capital assegurat per cobertura de responsabilitat civil:
Llimit per siniestre: 300.000€
Franquicia per siniestre: 150€